FB pixel
73

Jerry Maguire

Jerry Maguire | 1996 | USA | Romantick√© filmy | Americk√Ĺ fotbal

Jerry Maguire je Ň°pińćkov√Ĺm sportovn√≠m agentem, je √ļspńõŇ°n√Ĺ, bohat√Ĺ a pohledn√Ĺ. na prvn√≠ pohled drŇĺ√≠ svŇĮj Ňĺivot pevnńõ v rukou. Ale nńõco nen√≠ v poŇô√°dku. Kdysi Jerry svou pr√°ci bezv√Ĺhradnńõ miloval, ovŇ°em v posledn√≠ dobńõ je pomńõry v branŇĺi znechucen. Bezo...

Online na Google Play (titulky), Rakuten


61

VodonoŇ°

The Waterboy | 1998 | USA | Komedie | Americk√Ĺ fotbal

JednatŇôicetilet√Ĺ Bobby Boucher (Adam Sandler) je prosŇ•√°ńćek ze zapadl√©ho koutu Louisiany. StŇôedem jeho Ňĺivota je dominantn√≠ matka (Kathy Bates) a nekomplikovan√© povol√°n√≠ podavańće vody v m√≠stn√≠m fotbalov√©m t√Ĺmu. I kdyŇĺ Bobby vykon√°v√° svou pr√°ci se z√°pa...

Online na iTunes


68

V√≠tńõzov√© a poraŇĺen√≠

Any Given Sunday | 1999 | USA | Drama | Americk√Ĺ fotbal

Quaterback t√Ĺmu Miami Sharks Jack Rooney (Quaid) sa zran√≠ a tren√©r Tony DAmato (Pacino), poŇ°le na ihrisko mlad√©ho, namyslen√©ho quaterbacka Willieho Beamena (Foxx), ktor√Ĺ si behom troch z√°pasov zarob√≠ peniaze a z√≠ska sl√°vu. AŇĺ pok√Ĺm sa neuk√°Ňĺe, Ňĺe Jac...

Není nikde online


71

Diagn√≥za: ҆ampi√≥n

Concussion | 2015 | USA | ŇĹivotopisn√© filmy | Americk√Ĺ fotbal

Will Smith jako Ň°pińćkov√Ĺ l√©kaŇô, kter√Ĺ objev√≠ souvislost mezi zranńõn√≠mi mozku pŇôi tvrd√Ĺch sportech jako je box nebo americk√Ĺ fotbal.

Online na Rakuten (dabing)


87

Svńõtla p√°teńćn√≠ noci

Friday Night Lights | 2006 | USA | Drama seri√°ly | Americk√Ĺ fotbal

Sportovn√≠ drama, kter√© v√°s zavede do texask√©ho Dillonu, kde je m√≠stn√≠ stŇôedoŇ°kolsk√Ĺ t√Ĺm fotbalistŇĮ t√≠m, co spojuje zdejŇ°√≠ komunitu. S√©rie ud√°lost√≠ by ji vŇ°ak mohla zcela rozloŇĺit.

Není nikde online


84

Blue Mountain State

Blue Mountain State | 2010 | USA | Komedi√°ln√≠ seri√°ly | Americk√Ĺ fotbal

Hrají: Darin Brooks, Alan Ritchson, Frankie Shaw, Chris Romano, Ed Marinaro, Denise Richards, Samuel Jones III

Není nikde online
SlyŇ°itelnńõ

Audible | 2021 | USA | Dokumenty | Americk√Ĺ fotbal

Hluch√Ĺ fotbalista se mus√≠ vyrovnat se sebevraŇĺdou kamar√°da, zat√≠mco z√°pol√≠ s rodinnou a vztahy na stŇôedn√≠ Ň°kole

Online na Netflix (titulky)


78

Vzpomínka na Titány

Remember the Titans | 2000 | USA | Drama | Americk√Ĺ fotbal

Sheryl Yosstov√° vyrŇĮst√° od malińćka s otcem, kter√Ĺ je tren√©rem americk√©ho fotbalu v jiŇĺansk√©m mńõsteńćku Alexandrie. P√≠Ň°e se rok 1971 a m√≠stn√≠ t√Ĺm stŇôedoŇ°kol√°kŇĮ m√° pod jeho veden√≠m velk√© ambice vyhr√°t turnaj. VŇ°echno se zmńõn√≠ v okamŇĺiku, kdy ho na postu...

Online na Google Play, iTunes


77

Zrozen√≠ Ň°ampi√≥na

The Blind Side | 2009 | USA | Drama | Americk√Ĺ fotbal

 

Online na Google Play, iTunes (titulky) (dabing), Netflix, Rakuten (dabing)


86

All or Nothing: A Season with the Arizona Cardinals

All or Nothing: Arizona Cardinals | 2016 | USA | Dokument√°rn√≠ seri√°ly | Americk√Ĺ fotbal

Hraj√≠: Ver√≥nica S√°nchez, Matthew Goode, Jon Hamm, Antonio Resines, Guillermo Toledo, √Āngela Molina, Laurence Fox

Online na Amazon Prime


64

Trestn√° lavice

The Longest Yard | 2005 | USA | Drama | Americk√Ĺ fotbal

Pot√© co prodal z√°pas sv√©ho t√Ĺmu a byl vylouńćen z fotbalov√© ligy, v opilosti ukradne auto sv√© pŇô√≠telkynńõ a po honińćce s polici√≠ je zavŇôen na 3 roky do vńõznice, kde dozorci maj√≠ sv√° pravidla. Paul Crew (A. Sandler), hr√°ńć americk√©ho fotbalu, se snaŇĺ√≠ se...

Online na iTunes (dabing), Kuki (dabing), O2TV (dabing), Rakuten


73

My jsme: Svatí z Brooklynu

We Are: The Brooklyn Saints | 2021 | USA | Dokument√°rn√≠ seri√°ly | Americk√Ĺ fotbal

Obńõtav√≠ tren√©Ňôi americk√©ho fotbalu vytvoŇôili pro dńõcka bezpeńćn√© √ļtońćiŇ°tńõ, kde z nich vychov√°vaj√≠ dobr√© hr√°ńće a pŇôipravuj√≠ je na budouc√≠ Ňĺivot.

Online na Netflix (titulky)


62

Nezastavitelní

Unstoppables | 2015 | Polsko | Dokumenty | Americk√Ĺ fotbal

Online na HBO (titulky)


68

Velk√Ĺ draft

Draft Day | 2014 | USA | Drama | Americk√Ĺ fotbal

Kevin Costner hraje muŇĺe, kter√Ĺ pracuje pro Cleveland Browns, t√Ĺm americk√©ho fotbalu. Jeho √ļkolem je hledat mlad√© talenty a umlouvat je, aby zańćali hr√°t pr√°vńõ pro nńõj. TeńŹ narazil na fotbalistu, jenŇĺ m√° naŇ°l√°pnuto k opravdu hvńõzdn√© kari√©Ňôe, ovŇ°em aby...

Online na Voyo (titulky) (dabing)


51

PŇôesn√Ĺ z√°sah

The Longshots | 2008 | USA | Drama | Americk√Ĺ fotbal

Opravdov√Ĺ pŇô√≠bńõh Jasmine Plummerov√©, kter√° se v jeden√°cti letech stala prvn√≠ hr√°ńćkou ve fotbalov√©m turnaji Popa Warnera za 56 let jeho historie.

Online na Filmbox+ (titulky) (dabing), Rakuten (dabing)


75

Bour√°k

Rudy | 1993 | USA | Drama | Americk√Ĺ fotbal

Rudy (Sean Astin), kter√Ĺ vyrostl v katolick√© dńõlnick√© rodinńõ v illinoisk√©m mńõsteńćku Joliet na pońć√°tku Ň°edes√°t√Ĺch let, m√° jedin√© pŇô√°n√≠ - dostat se do fotbalov√©ho muŇĺstva univerzity Notre Dame. JenŇĺe jeho nevysok√° postava, nedostatek atletick√Ĺch schopn...

Online na Google Play, iTunes (dabing), Netflix (titulky)


73

Svńõtla p√°teńćn√≠ noci

Friday Night Lights | 2004 | Kanada | Drama | Americk√Ĺ fotbal

Gary Gaines tr√©nuje t√Ĺm texask√Ĺch fotbalistŇĮ s mal√©ho mńõsta Odessa. KdyŇĺ se naskytne pŇô√≠leŇĺitost, Ňĺe by jeho t√Ĺm mohl hr√°t o st√°tn√≠ mistrovstv√≠, mus√≠ sv√Ĺm svńõŇôencŇĮm pomoci s rasov√Ĺmi a ekonomick√Ĺmi probl√©my a pomoci jim k tomu, aby hr√°li jako skuteńćn...

Online na Google Play (titulky), iTunes


71

N√°vat na vrchol

We Are Marshall | 2006 | USA | Drama | Americk√Ĺ fotbal

Jack Lengyel pŇôij√≠m√° pr√°ci, o kterou nikdo nest√°l: sestavit nov√Ĺ marshallsk√Ĺ fotbalov√Ĺ t√Ĺm jen nńõkolik mńõs√≠cŇĮ po leteck√©m neŇ°tńõst√≠, pŇôi kter√©m zahynuli vŇ°ichni univerzitn√≠ hr√°ńći. Matthew McConaughey jako energetick√Ĺ tren√©r nezkuŇ°en√Ĺch hr√°ńćŇĮ, jejichŇĺ ...

Online na Google Play, iTunes, Rakuten (titulky)


71

NepŇôemoŇĺiteln√Ĺ

Invincible | 2006 | USA | Drama | Americk√Ĺ fotbal

Hrají: Mark Wahlberg, Greg Kinnear, Elizabeth Banks, Kevin Conway, Michael Rispoli, Morgan Turner

Online na Google Play


69

Radio

Radio | 2003 | USA | ŇĹivotopisn√© filmy | Americk√Ĺ fotbal

Pro kaŇĺd√©ho, kdo nńõkdy o nńõńćem snil a mńõl odvahu nńõco pro svŇĮj sen udńõlat, pŇôich√°z√≠ skuteńćn√Ĺ Ňĺivotn√≠ pŇô√≠bńõh Roberta Radio Kennedyho. ProŇĺijte s n√≠m jeho zmńõnu - z mlad√≠ka, kter√©mu nikdo nerozumńõl se st√°v√° tren√©r, bez kter√©ho uŇĺ se neobejdou. Spolu s ...

Online na iTunes


69

Gang v √ļtoku

Gridiron Gang | 2006 | USA | Krimi filmy | Americk√Ĺ fotbal

Sean Porter (The Rock) pracuje jako soci√°ln√≠ kur√°tor pro mladistv√©, ale tr√°p√≠ ho neust√°l√© pracovn√≠ ne√ļspńõchy. VńõtŇ°ina dńõt√≠ se po pobytu v jeho n√°pravn√©m t√°boŇôe stejnńõ ocitne buńŹ zp√°tky ve vńõzen√≠, nebo se na svobodńõ pohybuje na hranńõ z√°kona. Sean zouf...

Online na iTunes (dabing), Rakuten


71

Trestn√° lavice

The Longest Yard | 1974 | USA | Americk√Ĺ fotbal

Paul Wrecking Crewe je b√Ĺval√° hvńõzda americk√©ho fotbalu uvńõznńõn√° za j√≠zdu pod vlivem alkoholu. Crewe je posl√°n do allenvillsk√© vńõznice, jedn√© z nejhorŇ°√≠ch v zemi. KdyŇĺ mu Ňôeditel vńõznice nab√≠dne, aby sestavil t√Ĺm pro z√°pas proti vńõzeŇąsk√© str√°Ňĺi, Crew...

Není nikde online


65

Náhradníci

The Replacements | 2000 | USA | Komedie | Americk√Ĺ fotbal

Shane Falco je typicky americk√Ĺ znaven√Ĺ zad√°k, kter√Ĺ je duŇ°√≠ muŇĺstva pln√©ho "rŇĮzn√Ĺch existenc√≠" sehnan√Ĺch dohromady vyslouŇĺil√Ĺm tren√©rem Jimmym McGintym. Upov√≠dan√Ĺ rozehr√°vańć, nemilosrdn√Ĺ obr√°nce, nikotinem prosycen√Ĺ stŇôelec a dalŇ°√≠ se stav√≠ do jedn√©...

Online na Google Play, iTunes (titulky) (dabing), O2TV (dabing)


64

Varsity Blues

Varsity Blues | 1999 | USA | Romantick√© filmy | Americk√Ĺ fotbal

Hrají: James Van Der Beek, Amy Smart, Jon Voight, Paul Walker, Ron Lester, Scott Caan, Ali Larter

Online na Google Play, iTunes (dabing)


63

Mal√≠ obŇôi

Little Giants | 1994 | USA | Komedie | Americk√Ĺ fotbal

KdyŇĺ ve mńõstńõ Urbanii v Ohiu zaloŇĺ√≠ fotbalov√Ĺ t√Ĺm Biskupa Warnera, obl√≠ben√Ĺ syn Kevin O'Shea je pŇôirozenńõ jmenov√°n jeho kouńćem. Ten okamŇĺitńõ vybere do t√Ĺmu Cowboys pouze nejnadanńõjŇ°√≠ hr√°ńće a ty m√©nńõ atleticky obdarovan√© ignoruje. Ti se ale vzbouŇô...

Online na iTunes (titulky) (dabing)


62

Pl√°n hry

The Game Plan | 2007 | USA | Komedie | Americk√Ĺ fotbal

Joe Kingman (Dwayne Johnson) je ten nejtvrdŇ°√≠ hr√°ńć americk√©ho fotbalu, jak√©ho si um√≠te pŇôedstavit. M√° sl√°vu, respekt spoluhr√°ńćŇĮ, vypracovan√© svaly a Ňĺeny po nńõm Ň°√≠l√≠ ‚Äď vńćetnńõ sedmilet√© d√≠venky Peyton, kter√° mu jednoho dne zazvon√≠ na dveŇôe a pŇôedstav√≠...

Online na Google Play


60

Leatherheads

Leatherheads | 2008 | USA | Romantick√© filmy | Americk√Ĺ fotbal

V pr√°ci Ň°erifa Virgila Colea a jeho z√°stupce Everetta Hitche plat√≠ jedin√©: stŇô√≠let rychle, stŇô√≠let pŇôesnńõ a okamŇĺitńõ znovu nab√≠jet. Bez emoc√≠, protoŇĺe emoce v√°s mohou zab√≠t. V Dńõjin√°ch n√°sil√≠ byli protivn√≠ky. V drsn√©m psychologick√©m westernu podle ro...

Online na iTunes (titulky) (dabing)


63

Fotbalov√Ĺ talent

All American | 2018 | USA | Drama seri√°ly | Americk√Ĺ fotbal

Seri√°l inspirovan√Ĺ Ňĺivotem hvńõzdn√©ho hr√°ńće NFL Spencera Paysingera, vypr√°v√≠ pŇô√≠bńõh stŇôedoŇ°kolsk√©ho fotbalisty z Comptonu, kter√Ĺ se ocitne ve svńõtńõ nov√Ĺch v√Ĺzev a pŇô√≠leŇĺitost√≠ pot√©, co je naverbov√°n do t√Ĺmu v Beverly Hills.

Online na HBO (titulky) (dabing)


85

Univerzita posledn√≠ Ň°ance

Last Chance U | 2016 | USA | Dokument√°rn√≠ seri√°ly | Americk√Ĺ fotbal

Jak se rod√≠ hvńõzdy americk√©ho fotbalu? Nejsou to jen vypar√°dńõn√© hvńõzdy z nejlepŇ°√≠ch Ň°kol, ale tak√© probl√©mov√≠ ranaŇôi, b√Ĺval√≠ feŇ•√°ci ńći Ňĺivotn√≠ trosky, pro kter√© je sport aŇĺ posledn√≠ Ň°ance.

Online na Netflix (titulky)


83

All Or Nothing: New Zealand All Blacks

All or Nothing: New Zealand All Blacks | 2018 | Nov√Ĺ Z√©land | Dokument√°rn√≠ seri√°ly | Americk√Ĺ fotbal

Pohled do z√°kulis√≠ t√Ĺmu rugbystŇĮ z t√Ĺmu New Zealand All Blacks.

Online na Amazon Prime


Podobn√© ŇĺebŇô√≠ńćky jako Filmy o americk√©m fotbaluCache: 1 TOPlist TOPlist TOPlist