FB pixel TP pixel
Streamovací války: Kolik lidí si v Česku předplácí Netflix, HBO či Amazon? © Netflix

Streamovací války: Kolik lidí si v Česku předplácí Netflix, HBO či Amazon?

Počty předplatitelů jednotlivých streamovacích služeb jsou jeden z nejčastějších dotazů, které nám posíláte. Protože oficiálně k dispozici žádná čísla nejsou, zkoušeli jsme porovnat různé domácí i zahraniční odhady a také sami odhadnout, jak si jednotliví hráči aktuálně stojí.

Streaming novinky

V posledních měsících se objevilo hned několik průzkumů, jak moc lidé sledují streamingové služby, kolik si jich platí a jaké jsou počty předplatitelů například Netflixu nebo HBO GO. Jmenovitě například tento přehled od společnosti Atmedia o sledovanosti streamingových služeb nebo každoroční aktualizace dat z Českého statistického úřadu, oba dva se hodně řešily v tisku. Pod radarem je také koláč podílů naší konkurence JustWatch, který rozeslala několika českým novinářům, a nebo výzkumy z Evropské digitální observatoře, která každoročně hodnotí evropské trhy. Každý obsahuje různá, často i protichůdná data. Pojďme se tedy na všechny z nich podívat jednotlivě a vyhodnotit, který z nich se nejvíce blíží realitě.

Kolik Čechů si předplácí streamovací služby?

Jestliže se chceme dobrat třeba čísel předplatitelů Netflixu a porovnat je s konkurencí, jednou z kontrol by mělo být, zda součet vůbec odpovídá realitě. Proto je dobré začít nejdříve s celým trhem. Bohužel, na rozdíl od oficiálního auditu například sledovanosti klasické televize a vzájemných poměrů, asociace satelitních kabelových operátorů s počty jejich předplatitelů, oficiálního měření návštěvnosti kin či monitoru českých návštěvností internetových stránek, čistě pro streaming u nás žádná taková asociace není a tudíž budou všechna čísla pouhým odhadem.

ČSÚ ve své poslední zprávě uvádí, že placená videa na internetu sleduje k dubnu 2021 zhruba 15% Čechů starších 16 let, což je cca 1,35 miliónů lidí. ČSÚ toto dotazování dělá na základě sčítání celé populace, jedná se tedy o rovnoměrně zastoupený vzorek. Ten naopak vyvolává otázky u nedávného průzkumu společnosti Atmedia, která se ptala cca 6 000 uživatelů a vyšlo jí, že 28 % televizní populace (7,2 miliónů) sleduje streamingové služby, což by vycházelo až na 2 miliony lidí. Proč takový rozdíl? Kromě zásadní kvality vzorku může být problém v otázce - je podstatný rozdíl mezi tím, kdo “sleduje” a kdo “platí”. V jedné rodině mohou třeba hned 4 členové koukat na Netflix, ale z jednoho účtu. Sdílení účtů - vědomé i nevědomé - s kamarády a dalšími tyto statistiky pořádně nakopne, navíc nereflektuje nepravidelné či přelétavé zákazníky. Pokud bychom si měli vybrat věrohodnější zdroj, ČSÚ je místní instituce s dlouholetými výsledky, tudíž bychom měli její výsledek cca 1,35 miliónů českých předplatitelů brát jako správnější.

Budeme také ignorovat koláče z Justwatch a to ze stejného důvodu, proč ignorujeme čistě naše interní statistiky. Justwatch udává popularitu podle svých statistik, které seriály na kterých službách nejvíce lidé hledají. To zvýhodňuje služby, u kterých není jasné, co nabízejí, a kde není jasná asociace s tituly. Naopak to znevýhodňuje služby jako HBO, které lidé mají spojené s Hrou o trůny, nebo Voyo s Ordinací v růžové zahradě. Také mají tendenci být lepší služby se seriály, kde se lidé aktivně zapojují do komunity, a horší služby, kde lidé pasivně jen sledují (opět příklad Voya a Ordinace). Proto pro další počítání budeme tato data ignorovat.

Netflix - počet předplatitelů

Streamovací války: Kolik lidí si v Česku předplácí Netflix, HBO či Amazon? © Netflix

Alfou a omegou všech spekulací je, kolik má nejhlasitější hráč na trhu - americký Netflix. Ten svá lokální čísla neposkytuje, lze se k nim však dopočítat. Netflix kvartálně vydává oficiální výsledky po regionech, pro jednotlivé velké země občas utrousí alespoň odhad či ho dopočítá místní agentura. Odtud už je jen krůček rozpadnout regionální čísla na všechny země, kde se bere v úvahu počet obyvatel, výše HDP na hlavu a datum vstupu Netflixu, které společně korelují a vygenerují tuto tabulku. Z ní můžeme už dopočítat číslo pro Česko shora tak, že nám vyjde zhruba 500 000 předplatitelů.

S tímto číslem aktuálně mimochodem operují i lidé, kteří jsou Netflixu profesně blízko (distributoři, zástupci fondu řešící pobídky pro Netflix), nicméně Netflixem potvrzené není a pravděpodobně ani nebude. Šlo by však naproti také našim dřívějším odhadům, které jsme určovali podobným způsobem - pro zajímavost jsme na jaře 2019 odhadovali 100 tisíc, na jaře 2020 300 tisíc a nyní po roce a půl celkem 500 tisíc.

HBO GO - počet předplatitelů

Se spuštěním HBO MAX začalo HBO reportovat celosvětová čísla předplatitelů. Za poslední kvartál je to celkem 69,4 miliónů, kam se počítají lidé, co mají klasické HBO po kabelu či přes operátora, lidé s HBO MAX, kde už je spuštěno, a nebo lidé s HBO GO, kde ještě existuje. V USA jich je celkem 43,5 miliónů, 12,1 miliónů, kteří šli přímo po HBO MAX, dalších 31,5 miliónů, kteří k němu mají teoretický přístup s klasickým HBO. To nechává cca 26 miliónů pro zbytek světa, kam ale patří jen vybrané regiony, kde je HBO přímo dostupné - Latinská Amerika, jihovýchodní Asie a pak půlka Evropy.

Streamovací války: Kolik lidí si v Česku předplácí Netflix, HBO či Amazon? © HBO

Většina velkých zahraničních zdrojů si s HBO mimo USA moc neví rady a s naším regionem obzvláště. Digital TV Research říká, že ve východní Evropě jich je zatím jen 300 tisíc a když se podíváte na jejich odhad pro rok 2026, zbytku světa dává jen 23 miliónů - 10 miliónů Latinské Americe, 6 miliónů jihovýchodní Asii a 4,4 miliónů Skandinávii, Španělsku či Portugalsku - to nechává 2,3 miliónů pro náš region. Když ignorujeme absolutní čísla, ale zachováme poměr pro náš region (10%), z těch skutečných 26 miliónů aktuálních skutečných čísel dnes vychází na střední a východní Evropu 2,6 miliónu. My z této populace máme necelých 10%. To by vycházelo na číslo cca 250 000 předplatitelů HBO GO.

Číslovka 200 tisíc+ nám jde naproti i z jiných zdrojů. Webovku hbogo.cz navštíví měsíčně podle Similarweb cca 2,3 miliónů lidí u nás, podobně jako Voyo, kde je počet předplatitelů zřejmě už 150 tisíc plus. Přímý souboj s Netflixem v Google hledanosti prohrává poslední měsíce HBO zhruba poměrem 4:1, na Facebooku se počet uživatelů s okruhem zájmů pohybuje zhruba 3:1. Jestliže Netflix má přes půl miliónu, HBO by potom mělo 150 000. Střední odhad by tak byl 200 000 předplatitelů HBO GO. S tímto číslem jsme pracovali už kdysi, ale podle interních zdrojů je možná vyšší, a to díky předplatitelům HBO, kteří k HBO GO mají také teoretický přístup. Když použijeme zkušenost z USA, kde z celkového počtu HBO předplatitelů zhruba necelá čtvrtina používá HBO MAX, podobným poměrem bychom se u nás mohli dostat přes 700 000 HBO předplatitelů celkem.

Voyo - počet předplatitelů

Zahraniční průzkumy původní české půjčovně bronzové pozice nepřejí, čemuž se donedávna dalo i věřit, protože Voyo reportovalo dlouhá léta prakticky konstantní číslo 30 000 předplatitelů. Začátkem tohoto roku ovšem mohutně šláplo do technologického vývoje, rozhodlo se přesunout své zlaté televizní vejce Ordinace v růžové zahradě pouze online, vyvíjí původní pořady jako Případ Roubal a vůbec je hodně slyšet. Na jedné z nedávných konferencí představitelé Voyo ukázali tento graf, který sice nemá čísla, ale ukazuje až čtyřnásobný skok do září letošního roku, což by znamenalo až 120 000 předplatitelů. Protože už máme prosinec a aktivita Voya neustává, nedivili bychom se, kdyby toto číslo bylo aktuálně 150 000 předplatitelů a vyšší. Ostatně plán Voya je do pěti let udělat v Česku a na Slovensku milión a bojovat o medaile. Osobně tipujeme, že už bronzovou medaili mají.

Amazon Prime Video počet předplatitelů

Amazon v dopise akcionářům na jaře 2021 prohlásil, že má 200 miliónů předplatitelů Prime, kam také patří Prime Video, ale většinu má na několika velkých trzích. 18 miliónů v Indii, 12-15 v Británii (první a druhý zdroj), 10 až 12 miliónů v Německu a možná až 15 miliónů v Japonsku. V USA jeden zdroj tvrdí, že má až 150 miliónů, druhý necelých 100. Prostým součtem to vychází spíš okolo těch 100 miliónů, aby zbylo i na další. Podle DigitalTV Research vychází, že střední a východní Evropa má cca 1,2 miliónů Amazon Prime Video předplatitelů, ale to je ten samý výzkum, který říká, že HBO má v té samé oblasti jen 300 000. Kdyby měl Amazon zhruba 5x méně než Netflix podle té samé společnosti v té samé oblasti, to by přepočtem na naši kupní sílu v regionu (cca 10%) znamenalo, že má u nás Prime Video zhruba 120 000 předplatitelů. Pokud je však číslo u DigitalTV proporčně špatně, ať už kvůli HBO nebo americkému Amazonu, museli bychom zbylá čísla zkrátit na polovinu a tudíž počítat třeba jen 60 000 předplatitelů. To už vypadá reálněji, protože s vyššími čísly by se měla například appka Prime Video objevovat mezi nejstahovanějšími u nás, ale ani Google Play či iTunes to za poslední půl rok moc nehlásí.

Apple TV+ počet předplatitelů

Streamovací války: Kolik lidí si v Česku předplácí Netflix, HBO či Amazon? © Apple TV+

Apple čísla své služby Apple TV+ vůbec nevydává a nekomentuje, letos se ale prohnalo několik odhadů, z nichž jeden byl 40 miliónů uživatelů celkem (polovina platících) a druhý 20 v USA. Vzájemně se to úplně nevylučuje, protože to první je podle všeho počet aktivací a to druhé počet lidí, kteří opravdu platí, tedy nejedou ještě v režimu zdarma s nákupem Apple zařízení. Digital TV Research říká, že jich je v Severní Americe ještě méně, protože na rok 2026 odhaduje zhruba 9 miliónů, pro region střední a východní Evropy nyní odhaduje 0,5 miliónů. Tedy zhruba 10x méně než Netflix, což nás tedy dle výpočtu výše vede někam k číslům 50 000. Ale podobně jako u Amazonu je s čísly Digital TV Research problém, že tyto dvě společnosti zde mají výrazně vyšší podíl než HBO, což vyvracíme už výše. U Amazon Prime Video jsme kvůli tomu opravili podíl na polovičku a tady navrhneme to samé a dát zhruba 25 000 předplatitelů.

Aerovod, dafilms, Edisonline, Starmax, Filmbox

Sehnat či dopočítat čísla ke zbývajícím streamingovým službám už bude oříšek. Aerovod či dafilms zaměřené na evropskou či nehollywoodskou kinematografii údaje o počtech předplatitelů nehlásí. Když se podíváme na návštěvnost Similarwebu, Aerovod měl v listopadu 65 tisíc návštěv, dafilms 60 tisíc. Připustíme-li podobnou matematiku jako výše u HBO GO či Voyo, tedy že počty návštěv vydělíme deseti, abychom odhadli předplatitele, nedostaneme se zřejmě ani u obou dvou přes hranici 10 000 předplatitelů. Edisonline už ani minimální návštěvnost na Similarwebu nedosahuje, tudíž je zřejmě jeho počet návštěvníků i zákazníků zanedbatelný. To by se dalo říci i o zbylých dvou menších půjčovnách jako je Starmax nebo Filmbox, ale ti mají hlavní byznys jinde a mohou spoléhat na dohody s operátory, ať už je to půjčovna (Starmax pro Kuki či T-Mobile) nebo televizní kanál (FilmBox).

Přehled předplatitelů v Česku

1.
Netflix
500.000+
2.
HBO GO (celkem HBO)
200.000+
HBO GO včetně kabelového HBO
700.000+
3.
Voyo
150.000+
4.
Amazon Prime Video
60.000+
5.
Apple TV+
25.000+
6.
Aerovod, DaFilms
10.000-
CELKEM
950.000
CELKEM (včetně kabelového HBO)
1.450.000


V porovnání s celkovým ČSÚ číslem výše (1,3 miliónů) jsou dvě možnosti, jak s mezerou pracovat. Můžeme do ní počítat lidi platící za klasické HBO s automatickým přístupem na HBO GO, takový detail zřejmě průzkum nepostihl. Mohou zde být ještě také další služby, u nichž se platí, i když to není klasické předplatné za filmy (Prima Play bez reklam, YouTube bez reklam), případně podíly klasických nákupů (iTunes, Google Play) či kombinace s operátory (viz níže). I kdyby byl součet jednotlivých služeb vyšší, nemusí to být chyba - lidé si prostě předplácí v průměru více než 1 službu.

Disney+

Streamovací války: Kolik lidí si v Česku předplácí Netflix, HBO či Amazon? © Marvel Studios

Velmi očekávaný bude v létě 2022 vstup Disney+, ale již tímto odsunutím termínu pro náš region Disney de facto potvrdil, že bombastická čísla zde nečeká. Digital TV Research odhaduje pro celou střední a východní Evropu už po půl roce skoro 2 miliony předplatitelů, ale tu samou tabulku už jsme zpochybnili kvůli číslům HBO výše. Netflix za téměř šest let v tomto regionu má “jen” trojnásobek a i když Disney nasadí od začátku mnohem silnější zbraně a plnou lokalizaci, nebude to mít snadné. Pro srovnání, z 2,8 miliard dolarů celosvětových tržeb Avengers Endgame připadlo na východní část Evropy (bez Ruska) ani ne 40 miliónů, tedy sotva 1,5%. Jestli má dnes Disney+ celosvětově 118 miliónů předplatitelů v Americe, západní Evropě a východní Asii, tedy regionech, které mu přinesly u Endgame zhruba 2 miliardy, plus více než 600 miliónů připadá na zatím nedostupnou Čínu, je vidět, že potenciál už moc nemá. Prostým přepočtem z 2 miliónů odhadů na předplatitele na 300 miliónový region (včetně Ruska) bychom my měli přinést zhruba 60 000 uživatelů. Když ale vezmeme náš podíl dle tržeb Avengers Endgame (0,2%), dostaneme se v prvním půlroce jen na polovinu, tedy na cca 30 000 uživatelů.

Prima a Česká televize

Vedle placeného Voya od televize Nova tu máme ještě zbylé dvě hlavní televizní skupiny. Prima zatím nabízí svoje pořady zdarma. Po registraci a malém předplatném vás zbaví reklam, ale na klasickou službu za předplatné stále čekáme. Podle oficiálního auditu české návštěvnosti Netmonitor viděly jakékoliv video na webu televize Prima téměř 3 miliony reálných uživatelů za měsíc listopad, nejvíce z hlavní televizní trojky. Nova má 2,3 milionu, nedávno předělané iVysílání od České televize potom 1,4 miliónů uživatelů. Prostým poměrem mezi Novou a Primou je tedy dost dobře možné, že má budoucí služba za předplatné u Primy mnohem větší potenciál než u Novy.

O2 TV, T-Mobile, Vodafone TV

Stranou dění a počítání by neměly neměli zůstat ani operátoři. Každý z nich provozuje pro své zákazníky televizi, kde kromě živého vysílání funguje i zpětné zhlédnutí, tedy velmi jednoduchý archiv na vyžádání, a všichni také nabízí půjčování filmů za předplatné či jednorázovou částku. O2TV hlásí ke konci září 2021 hned 586 tisíc zákazníků, meziročně o 17 % více. Ke stejnému období vykazuje konkurenční T-Mobile TV celkem 210 tisíc zákazníků. Poslední z velké trojky, Vodafone, počty svých zákazníků u Vodafone TV zatím nehlásí, takže musíme vzít zavděk jen dva roky starými čísly UPC, které Vodafone nedávno převzal a jejichž počet zákazníků byl na začátku roku 2019 hned 539 tisíc. Tam jsou ovšem započtení nejen zákazníci IPTV televize, ale i klasické kabelové. K plnému spojení platformy Vodafone TV a exUPC TV dojde v létě 2022, kdy se zřejmě můžeme těšit na nová čísla.

Další operátoři o sobě tolik údajů neposkytují. O Kuki TV číslech bylo slyšet naposledy na konci loňského roku, kdy hlásila 50.000 zákazníků. Lepší TV, Sledování TV o sobě aktuální čísla neposkytují. Skylink funguje jako operátor nejen internetového, ale především satelitního dívání, díky historické oblibě parabol na našich domech u nás tak podle svého webu nabízí služby 1,5 miliónu zákazníkům. Telly TV alias bývalá Digi TV přesná čísla pouze pro televizní vysílání nehlásí, celkem měla loni na jaře 150 tisíc internetových, hlasových či telefonních zákazníků.

Stream, Mall TV, iDnes

Do kontextu čísel výše můžeme přihodit i návštěvnost webů, které poskytují videa zdarma a bývají doplňkem nabídky velkých hráčů, jako je Seznam, iDnes nebo Mall. iDnes Kino se na SimilarWeb se svojí návštěvností ani nechytá, naopak Stream.cz velmi profituje z propagace na hlavní stránce Seznamu a měsíčně hlásí 62 miliónů návštěv. Konkurenční Mall.TV, kam před lety ze Stream.cz utekla většina talentů, má podle Similarwebu jen 3,2 miliónů návštěv. Jiný pohled nabízí oficiální audit návštěvnosti českých webů Netmonitor, v listopadu měl Stream.cz v seznamu Streaming players zhruba 2,7 miliónů reálných uživatelů, o něco méně než Prima, ale více než Nova nebo Česká televize. Rozdíl mezi uživateli a návštěvami je zhruba takový, že pokud z jednoho místa přistupuje na ten samý web několikrát za měsíc, jste pro měření pořád jeden uživatel, ale každý váš přístup se počítá jako návštěva.

Závěr

Jak je vidět, čísla pro kabelové operátory, internetové stránky či přehrání videí mohou být veřejná a ověřená, třeba se jednoho dne dočkáme také oficiálních čísel za jednotlivé streamovací služby. Do té doby si musíme vystačit jen s odhady, které jsme tu pro vás připravili. Jakmile se objeví oficiální čísla, rádi se do analýz a doplnění znova pustíme.

 9 301 zobrazení   400 se líbí
Největší hit Netflixu v historii málem porazila česká komedie
Největší hit Netflixu v historii málem porazila česká komedie
09.12.2021 16:00:00 | Streaming novinky

Listopadové výsledky nejsledovanějších pořadů Netflix přináší příjemné zprávy především pro fandy českých komedií. Ty si totiž tuzemsku dovolí vyšlápnout i na Dwayna Johnsona.

Příjmy z kinofilmů na Disney+ jsou ohromující. Budou další filmy online?
Příjmy z kinofilmů na Disney+ jsou ohromující. Budou další filmy online?
07.12.2021 7:00:00 | Streaming novinky

Ať už byl rok 2021 pro filmový průmysl jakýkoliv, společnost Disney si rozhodně stěžovat nemůže. Na prémiovém streamingu Disney+ vydělala více jak 933 milionů amerických dolarů.

Hra o trůny: Zrušené pokračování stálo pořádný balík. HBO se pak poučilo
Hra o trůny: Zrušené pokračování stálo pořádný balík. HBO se pak poučilo
06.12.2021 8:00:00 | Streaming novinky

Prvním seriálem, který se opět ponoří do světa Hry o trůny bude seriál Rok draka. Proč ale dali na podzim 2019 v HBO ruce pryč od rozdělaného projektu s hvězdnou Naomi Watts, do kterého vložili nemalý finanční i lidský kapitál?

Netflix je jednička na trhu. Statistika ukazuje, proč konkurence nemá šanci
Netflix je jednička na trhu. Statistika ukazuje, proč konkurence nemá šanci
05.12.2021 9:00:00 | Streaming novinky

Netflix je zatím jasnou jedničkou streamovacích služeb a zatím se nezdá, že by se na tom mělo něco měnit. Důvody ukazuje i nová statistika za posledních 6 let.